FAQs Complain Problems

आपतकालीन नम्बर

Title Address Phone Number
एम्बुलेन्स सेवा करैयामाई गाउँपालिका ९८५५०४८७६१
दमकल कोल्हवी नगरपालिका 9855045318
कलैया अस्पताल कलैया उ.म.न.पा. - बरेवा रोड 053-550012
कलैया अस्पताल एम्बुलेन्स सेवा कलैया उ.म.न.पा.- बरेवा रोड 9843878825