FAQs Complain Problems

वडा नं. १ मधुवन

समावेश गाविस ः- हरैया(२-५)

क्षेत्रफल ः- ५.०९ वर्ग कि.मी.

वडा कार्यालयमा कार्यारत कर्मचारीहरुको विवरण

क्र.सं. कर्मचारीहरुको नाम पद कैफियत
भद्र कुमारी अस्थानी वडा सचिव  
विर्जु हजरा कार्यालय सहयोगी  

 

Population: 
३२३२
Ward Contact Number: 
9855048714