FAQs Complain Problems

सूचना तथा समाचार

शीर्षक आर्थिक वर्ष मिति दस्तावेज तस्बीर

हाट बजार ठेक्का बन्दोबस्त सम्बन्धी सूचना।।

८०/८१ 01/30/2024 - 13:29 PDF icon हाट बजार ठेक्का बन्दोबस्त सम्बन्धी सूचना।।.pdf

पशुपंक्षी बिमा सम्बन्धी सूचना।

८०/८१ 01/05/2024 - 15:02 PDF icon पशुपंक्षी बिमा सम्बन्धी सूचना।.pdf

कृषि ज्ञान केन्द्र, बाराकाे आ.व. २०८०/०८१ काे वार्षिक स्विकृत कार्यक्रमको सूचना ।

८०/८१ 12/29/2023 - 13:52 PDF icon कृषि ज्ञान केन्द्र बाराबाट आ.ब. 2080।81 मा प्रकाशित सूचनाहरु.pdf

राष्ट्रिय परिचयपत्रको लागि विवरण दर्ता गराउने सम्बन्धी सूचना ।

८०/८१ 12/01/2023 - 12:12 PDF icon राष्ट्रिय परिचयपत्रको लागि विवरण दर्ता गराउने सम्बन्धी सूचना.pdf

सार्वजनिक विदा सम्बन्धी सूचना।।

८०/८१ 11/23/2023 - 13:20 PDF icon सार्वजनिक विदा सम्बन्धी सूचना।।.pdf

५०% अनुदानमा उन्नत गहुँको विउको लागि शुल्क बुझाउने सम्बन्धी सूचना।।

८०/८१ 11/22/2023 - 14:35 PDF icon ५०% अनुदानमा उन्नत गहुँको विउको लागि शुल्क बुझाउने सम्बन्धी सूचना।।.pdf

मकैको विउ वितरण सम्बन्धमा।

८०/८१ 11/02/2023 - 15:53 PDF icon मकैको विउ वितरण सम्बन्धमा।.pdf

५०% अनुदानमा उन्न्त मकैको विउको लागि आवेदन सम्बन्धी सूचना।।

८०/८१ 10/04/2023 - 14:13 PDF icon ५०% अनुदानमा उन्न्त मकैको विउको लागि आवेदन सम्बन्धी सूचना।।.pdf

५० % अनुदानमा उन्नत गहुँको विउको लागि आवेदन दिने सम्बन्धी सूचना।।

८०/८१ 09/27/2023 - 13:51 PDF icon ५० % अनुदानमा उन्नत गहुँको विउको लागि आवेदन दिने सम्बन्धी सूचना।।.pdf

नयाँ कृषक समूह दर्ता सम्बन्धि सूचना।

८०/८१ 09/17/2023 - 12:33 PDF icon नयाँ कृषक समूह दर्ता सम्बन्धि सूचना।.pdf

Pages