FAQs Complain Problems

सूचना तथा समाचार

शीर्षक आर्थिक वर्ष मिति दस्तावेज तस्बीर

लिखित परीक्षाको नतिजा प्रकाशन सम्बन्धी सूचना।

७९/८० 03/22/2023 - 16:18 PDF icon लिखित परीक्षाको नतिजा प्रकाशन सम्बन्धी सूचना।.pdf

प्रस्ताव आह्वान सम्बन्धी १५ दिने सूचना।

७९/८० 03/22/2023 - 15:37 PDF icon प्रस्ताव आह्वान सम्बन्धी १५ दिने सूचना।.pdf

जानकारी सम्बन्धमा।

७९/८० 03/17/2023 - 16:24

निशुल्क स्वास्थ्य शिविर संचालन सम्बन्धमा।

७९/८० 03/14/2023 - 14:59 PDF icon निशुल्क स्वास्थ्य शिविर संचालन सम्बन्धमा।.pdf

कृषि स्नातक प्राविधिकको लिखित परिक्षा सम्बन्धी सूचना।।

७९/८० 03/14/2023 - 11:15 PDF icon कृषि स्नातक प्राविधिकको लिखित परिक्षा सम्बन्धी सूचना।।.pdf

आधारभूत तह(कक्षा ८)को परिक्षा तालिका सम्बन्धमा।

७९/८० 03/03/2023 - 13:54 PDF icon आधारभूत तह(कक्षा ८)को परिक्षा तालिका सम्बन्धमा।.pdf

साझेदारीमा कार्यक्रम संचालन गर्नका लागि आशयपत्रदाताहरु छनौट सम्बन्धी सूचना

७९/८० 03/02/2023 - 14:32 PDF icon साझेदारीमा कार्यक्रम संचालन गर्नका लागि आशयपत्रदाताहरु छनौट सम्बन्धी सूचना.pdf

कृषि स्नातक प्राविधिक पदको संक्षिप्त सूची प्रकाशन सम्बन्धमा।

७९/८० 02/28/2023 - 15:29 PDF icon कृषि स्नातक प्राविधिक पदको संक्षिप्त सूची प्रकाशन सम्बन्धमा।.pdf, PDF icon कृषि स्नातक पदको लिखित परिक्षाको पाठ्यक्रम.pdf

नतिजा प्रकाशन सम्बन्धी सूचना।

७९/८० 02/22/2023 - 19:21 PDF icon गुनासो सुनुवाई अधिकारीको नतिजा प्रकाशन सम्बन्धी सूचना।.pdf

हातीपाईले रोग विरुद्ध आम औषधि सेवन अभियान सफल गराउने सम्बन्धमा।

७९/८० 02/22/2023 - 15:56 PDF icon हातीपाईले रोग विरुद्ध आम औषधि सेवन अभियान सफल गराउने सम्बन्धमा।.pdf

Pages