FAQs Complain Problems

ऐन, कानुन तथा निर्देशिका

शिर्षक आर्थिक वर्ष मिति दस्तावेज
करैयामाई गाँउपालिकाको साझेदारीमा योजना तथा कार्यक्रम सञ्‍चालन कार्यविधि, २०७९ ७९/८० 01/07/2023 - 11:06 PDF icon करैयामाई गाँउपालिकाको साझेदारीमा योजना तथा कार्यक्रम सञ्‍चालन कार्यविधि, २०७९.pdf
करैयामाई गाउँपालिकाको विनियोजन ऐन,२०७९ ७८/७९ 07/06/2022 - 16:24 PDF icon विनियोजन ऐन, २०७९.pdf
करैयामाई गाउँपालिकाको अर्थ सम्बन्धी ऐन,२०७९ ७८/७९ 07/06/2022 - 16:22 PDF icon आर्थिक ऐन, २०७९.pdf
करैयामाई गाउँपालिका विनियोजन ऐन,२०७७ ७८/७९ 06/13/2022 - 15:43 PDF icon करैयामाई गाउँपालिका विनियोजन ऐन,२०७७.pdf
करैयामाई गाउँपालिका अर्थ सम्बन्धी ऐन,२०७७ ७८/७९ 06/13/2022 - 15:36 PDF icon करैयामाई गाउँपालिका अर्थ सम्बन्धी ऐन,२०७७.pdf
करैयामाई गाउँपालिका कृषि तथा पशुपन्छी ऐन,२०७७ ७८/७९ 06/13/2022 - 14:11 PDF icon करैयामाई गाउँपालिका कृषि तथा पशुपन्छी ऐन,२०७७.pdf
करैयामाई गाउँपालिका सहकारी ऐन,२०७६ ७८/७९ 06/07/2022 - 20:32 PDF icon करैयामाई गाउँपालिका सहकारी ऐन,२०७६.pdf
करैयामाई गाउँपालिका न्यायिक समितिको कारवाही किनारा कार्यविधि ऐन,२०७६ ७८/७९ 06/07/2022 - 20:29 PDF icon करैयामाई गाउँपालिका न्यायिक समितिको कारवाही किनारा कार्यविधि ऐन,२०७६.pdf
शिक्षा ऐन,२०७६ ७८/७९ 06/07/2022 - 20:25 PDF icon शिक्षा ऐन,२०७६.pdf
विपद जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन ऐन,२०७६ ७८/७९ 06/07/2022 - 20:22 PDF icon विपद जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन ऐन,२०७६.pdf

Pages