FAQs Complain Problems

ऐन, कानुन तथा निर्देशिका

शिर्षक आर्थिक वर्ष मिति दस्तावेज
1.करैयामाई गाउँपालिकाको खानेपानी तथा सरसफाइ र स्वच्छता ऐन, २०८० ८०/८१ 01/16/2024 - 11:47 PDF icon 1.करैयामाई गाउँपालिकाको खानेपानी तथा सरसफाइ र स्वच्छता ऐन, २०८०.pdf
करैयामाई गाउँपालिकाको विनियोजन ऐन, २०८० ७९/८० 07/16/2023 - 12:10 PDF icon 10. करैयामाई गाउँपालिकाको विनियोजन ऐन, २०८०.pdf
करैयामाई गाउँपालिकाको अर्थ सम्बन्धी ऐन, २०८० ७९/८० 07/16/2023 - 12:09 PDF icon 9. करैयामाई गाउँपालिकाको अर्थ सम्बन्धी ऐन, २०८०.pdf
बालिका तथा समावेशी शिक्षा सञ्‍जाल गठन तथा परिचालन कार्यविधि,२०७९ ७९/८० 07/16/2023 - 12:07 PDF icon 8.बालिका तथा समावेशी शिक्षा सञ्‍जाल गठन तथा परिचालन कार्यविधि,2079.pdf
करैयामाई गाउँपालिका महिला र किशोरी समूह गठन र संचालन कार्यविधि,२०७९ ७९/८० 04/17/2023 - 06:27 PDF icon करैयामाई गाउँपालिका महिला र किशोरी समूह गठन र संचालन कार्यविधि,२०७९.pdf
करैयामाई गाउँपालिका बालअधिकार संरक्षण तथा संवर्धन कार्यविधि,२०७९ ७९/८० 04/17/2023 - 06:25 PDF icon करैयामाई गाउँपालिका बालअधिकार संरक्षण तथा संवर्धन कार्यविधि,२०७९.pdf
करैयामाई गाउँपालिका बालविवाह विरुद्ध कार्यक्रम संचालन खर्च कार्यविधि,२०७९ ७९/८० 04/17/2023 - 06:22 PDF icon करैयामाई गाउँपालिका बालविवाह विरुद्ध कार्यक्रम संचालन खर्च कार्यविधि,२०७९.pdf
करैयामाई गाउँपालिका शिक्षा ऐन(पहिलो संशोधन),२०७६ ७९/८० 04/17/2023 - 06:16 PDF icon करैयामाई गाउँपालिका शिक्षा ऐन(पहिलो संशोधन).pdf
करैयामाई गाउँपालिका संक्षिप्त वातावरणीय अध्ययन तथा प्रारम्भिक वातावरणीय परीक्षण कार्यविधि,२०७९ ७९/८० 04/17/2023 - 06:12 PDF icon करैयामाई-संक्षिप्त वातावरणीय अध्ययन तथा प्रारम्भिक वातावरणीय परीक्षण कार्यविधि,२०७९.pdf
करैयामाई गाउँपालिका वातावरण तथा प्राकृतिक श्रोत संरक्षण ऐन,२०७९ ७९/८० 04/17/2023 - 06:09 PDF icon करैयामाई-वातावरण तथा प्राकृतिक स्रोत संरक्षण ऐन,२०७७.pdf

Pages