FAQs Complain Problems

वडा नं. ३ गालाेपट्टीबजनी

समावेश गाविस ः- करैया (६,७) र हरैया(७-९)

क्षेत्रफल ः- ३.५६ वर्ग कि.मी.

यस वडा कार्यालयमा कार्यरत कर्मचारीहरुको विवरण

क्र.सं. कर्मचारीहरुको नाम पद कैफियत
शिव कुमार चौधरी सामाजिक परिचालक  
बिनोद चौधरी कार्यालय सहयोगी  

 

Population: 
२७६६
Ward Contact Number: 
९८५५०४८७१७