FAQs Complain Problems

फारमहरु

शिर्षक आर्थिक वर्ष मिति दस्तावेज
ईलेक्ट्रोनिक्स सामग्री मर्मत विवरण फारम ७९/८० 10/24/2022 - 07:16 PDF icon ईलेक्ट्रोनिक्स सामग्री मर्मत विवरण.pdf
स्थानीय तहको बडाबाट हुने सिफारिस तथा प्रमाणीकरण विधि सम्बन्धी हाते पुस्तिका ७९/८० 08/31/2022 - 11:27 PDF icon स्थानीय तहको बडाबाट हुने सिफारिस तथा प्रमाणीकरण विधि सम्बन्धी हाते पुस्तिका (2).pdf
का.स.मू. फारम स्थानीय तहको कर्मचारीको लागि ७९/८० 07/17/2022 - 14:17 PDF icon का.स.मू. फारम स्थानीय तहको कर्मचारीको लागि.pdf
वडा कार्यालयबाट गरिने सिफारिसका ढाँचाहरु ७८/७९ 01/22/2022 - 12:27 PDF icon वडा कार्यालयबाट गरिने सिफारिसका ढाँचाहरु.pdf
भ्रमण आदेश फारम, ईन्धन माँग तथा लगबुक फारम, जिन्सी माँग फारम, विदा माँग निवेदन ७८/७९ 01/20/2022 - 20:18 PDF icon भ्रमण आदेश फारम1.pdf, PDF icon माँग फाराम1.pdf, PDF icon विदा फाराम1.pdf, PDF icon ईन्धन माँग फाराम.pdf, PDF icon ईन्धन माँग फाराम2.pdf
स्तरवृद्धि फारम ७७/७८ 12/24/2020 - 13:03 PDF icon स्तरवृद्धि फारम.pdf
आवेदन फारम ७७/७८ 10/18/2020 - 19:03 PDF icon आवेदन फारम
कार्य सम्पादन मूल्याङ्कन (का.स.मु.) फारम (स्वास्थ्यको लागि) ७७/७८ 08/23/2020 - 14:31 PDF icon कार्यसम्पादन-मूल्याङ्कन-फाराम-स्वास्थ्य-सेवा.pdf
अविभावको प्रतिबद्धता तथा खाता खोल्नको लागि सिफारिस फारमहरू (बेटी पढाउ बेटी बचाउ) ७६/७७ 12/17/2019 - 13:18 PDF icon बेटी पढाउ बेटी बचाउ फारम.pdf
कार्यसम्पादन मुल्याङ्कन फारम(निजामती) ७६/७७ 07/18/2019 - 15:06 PDF icon का.स.मु. फारम निजामति.pdf

Pages