FAQs Complain Problems

नमुना फारमहरु

शिर्षक आर्थिक वर्ष मिति दस्तावेज
वडा कार्यालयबाट गरिने सिफारिसका ढाँचाहरु ७८/७९ 01/22/2022 - 12:27 PDF icon वडा कार्यालयबाट गरिने सिफारिसका ढाँचाहरु.pdf
भ्रमण आदेश फारम, ईन्धन माँग तथा लगबुक फारम, जिन्सी माँग फारम, विदा माँग निवेदन ७८/७९ 01/20/2022 - 20:18 PDF icon भ्रमण आदेश फारम1.pdf, PDF icon ईन्धन माँग तथा लगबुक फारम.pdf, PDF icon माँग फाराम1.pdf, PDF icon विदा फाराम1.pdf
स्तरवृद्धि फारम ७७/७८ 12/24/2020 - 13:03 उपलब्ध छैन
आवेदन फारम ७७/७८ 10/18/2020 - 19:03 PDF icon आवेदन फारम
कार्य सम्पादन मूल्याङ्कन (का.स.मु.) फारम (स्वास्थ्यको लागि) ७७/७८ 08/23/2020 - 14:31 PDF icon अधिकृतस्तर.pdf, PDF icon सहायकस्तर.pdf
अविभावको प्रतिबद्धता तथा खाता खोल्नको लागि सिफारिस फारमहरू (बेटी पढाउ बेटी बचाउ) ७६/७७ 12/17/2019 - 13:18 PDF icon बेटी पढाउ बेटी बचाउ फारम.pdf
कार्यसम्पादन मुल्याङ्कन फारम ७६/७७ 07/18/2019 - 15:06 PDF icon कार्यसम्पादन मुल्याङ्कन फारम.pdf
सम्पति विवरण फारम ७५/७६ 07/25/2018 - 09:52 PDF icon सम्पति विवरण फारम
का.स.मू. फाराम (रा.प.अनंकित र श्रेणी विहिनका लागि) ७५/७६ 07/25/2018 - 09:49 PDF icon रा.प.अनंकित र श्रेणी विहिनका लागि
का.स.मू. फाराम (रा.प.तृतीय श्रेणीका लागि) ७५/७६ 07/25/2018 - 09:47 PDF icon रा.प.तृतीय श्रेणीका लागि

Pages