FAQs Complain Problems

स्थानीय राजपत्र

शिर्षक आ.व. मिति दस्तावेज
करैयामाई गाँउपालिकाको साझेदारीमा योजना तथा कार्यक्रम सञ्‍चालन कार्यविधि, २०७९ ७९/८० 01/07/2023 - 11:06 PDF icon करैयामाई गाँउपालिकाको साझेदारीमा योजना तथा कार्यक्रम सञ्‍चालन कार्यविधि, २०७९.pdf
करैयामाई गाउँपालिकाको विनियोजन ऐन,२०७९ ७८/७९ 07/06/2022 - 16:24 PDF icon विनियोजन ऐन, २०७९.pdf
करैयामाई गाउँपालिकाको अर्थ सम्बन्धी ऐन,२०७९ ७८/७९ 07/06/2022 - 16:22 PDF icon आर्थिक ऐन, २०७९.pdf
करैयामाई गाउँपालिका लैंङ्गिक हिंसा निवारण कोष सञ्‍चालन मापदण्ड २०७८ ७८/७९ 01/17/2022 - 09:01 PDF icon लैंङ्गिक हिंसा निवारण कोष सञ्‍चालन मापदण्ड, 2078.pdf
करैयामाई गाउँपालिका ज्येष्ठ नागरिक परिचय-पत्र वितरण निर्देशिका २०७८ ७८/७९ 01/17/2022 - 09:00 PDF icon ज्येष्ठ नागरिक परिचय-पत्र वितरण निर्देशिका २०७८.pdf
करैयामाई गाँउपालिका अपाङ्गगता भएका व्यक्तिको परिचय पत्र वितरण कार्यविधि, २०७८ ७८/७९ 01/17/2022 - 08:46 PDF icon करैयामाई गाँउपालिका अपाङ्गगता भएका व्यक्तिको परिचय पत्र वितरण कार्यविधि, २०७८.pdf
लोक सेवा आयोग र शिक्षक सेवा आयोगको कक्षा (संचालन तथा व्यवस्थापन) सम्बन्धी मापदण्ड, २०७८ ७८/७९ 01/04/2022 - 14:27 PDF icon लोक सेवा आयोग र शिक्षक सेवा आयोगको कक्षा संचालन.pdf
करैयामाई गाउँपालिकाको कर्मचारीहरुको व्यवस्थापन एवं समायोजन ऐन, २०७८ ७८/७९ 10/29/2021 - 13:57 PDF icon करैयामाई गाउँपालिकाको कर्मचारीहरुको व्यवस्थापन एवमं समायोजन ऐन २०७८.pdf
करैयामाई गाउँपालिकाको विनियोजन ऐन,२०७८ ७८/७९ 09/28/2021 - 14:13 PDF icon करैयामाई गाउँपालिकाको विनियोजन ऐन,२०७८.pdf
करैयामाई गाउँपालिकाको अर्थ सम्बन्धी ऐन,२०७८ ७८/७९ 09/28/2021 - 13:46 PDF icon स्थानीय राजपत्र २०७८।०७९.pdf