FAQs Complain Problems

स्वास्थ्य शाखा

शीर्षक आर्थिक वर्ष मिति दस्तावेज तस्बीर

बहुक्षेत्रीय पोषण योजना कार्यक्रम अन्तर्गत महिला सहकारी वा समुहमा ङ्कय आर्जनका लागि अनुदान सम्बन्धि १५ दिने सूचना।

८०/८१ 04/22/2024 - 16:35 PDF icon बहुक्षेत्रीय पोषण योजना कार्यक्रम सम्बन्धि 15 दिने सूचना।.pdf

प्रस्ताव आह्वान सम्बन्धी १५ दिने सूचना।

७९/८० 03/22/2023 - 15:37 PDF icon प्रस्ताव आह्वान सम्बन्धी १५ दिने सूचना।.pdf

हातीपाईले रोग विरुद्ध आम औषधि सेवन अभियान सफल गराउने सम्बन्धमा।

७९/८० 02/22/2023 - 15:56 PDF icon हातीपाईले रोग विरुद्ध आम औषधि सेवन अभियान सफल गराउने सम्बन्धमा।.pdf

वुस्टर डोज लगाउने सम्बन्धमा।

09/18/2022 - 17:35 PDF icon वुस्टर डोज लगाउने सम्बन्धमा।.pdf

प्रस्ताव अह्वान सम्बन्धी सूचना

७८/७९ 02/23/2022 - 17:42 PDF icon प्रस्ताव अह्वान सम्बन्धी सूचना.pdf