FAQs Complain Problems

सार्वजनिक खरिद/बोलपत्र सूचना

शिर्षक आर्थिक वर्ष मिति दस्तावेज
शिलबन्दी दरभाउपत्र आहवानको सूचना (ठेक्का नं. ११ र १२) ७८/७९ 01/02/2022 - 16:39 PDF icon Tender Notice 11-12.pdf
माछा पोखरीको दोश्रो पटक प्रकाशित खुल्ला डाक बढाबढ सम्बन्धी सूचना ७८/७९ 12/29/2021 - 15:48 PDF icon दोश्रो ठेक्का पोखरी.pdf
Invitation for Bids ७८/७९ 12/23/2021 - 12:33 PDF icon Invitation for Bids2.pdf
Invitation for Bids ७८/७९ 12/22/2021 - 13:32 PDF icon Invitation for Bids1.pdf
सेनेटरी प्याड खरिद सम्बन्धी शिलबन्दी दरभाउपत्र आहवानको सुचना(ठेक्का नं. १०) ७८/७९ 12/17/2021 - 11:16 PDF icon ठेक्का नं १०.pdf
माछा पोखरीको(ठेक्का नं. २) खुल्ला डाक बढाबढ सम्बन्धी सूचना ७८/७९ 12/13/2021 - 13:14 PDF icon ठेक्का नं. २ पोखरी.pdf
माछा पोखरीको खुल्ला डाक बढाबढ सम्बन्धी सूचना ७८/७९ 12/05/2021 - 16:00 PDF icon ठेक्का पोखरी.pdf
शिलबन्दी दरभाउपत्र आहवानको सूचना (ठेक्का न‌ं. ८ र ९) ७८/७९ 12/03/2021 - 10:30 PDF icon शिलबन्दी दरभाउपत्र आहवानको सूचना (ठेक्का न‌ं. ८ र ९).pdf
शिलबन्दी दरभाउपत्र आहवानको सूचना (ठेक्का न‌ं. ७) ७८/७९ 11/03/2021 - 14:18 PDF icon Suchana-7 Medicine supply.pdf
शिलबन्दी दरभाउपत्र आहवानको सूचना (ठेक्का न‌ं. ६) ७८/७९ 11/01/2021 - 14:06 PDF icon Suchana-6 Spray Tank.pdf

Pages