FAQs Complain Problems

सार्वजनिक खरिद/बोलपत्र सूचना

शिर्षक आर्थिक वर्ष मिति दस्तावेज
सूचना (ठेक्का रद्ध सम्बन्धी) ८०/८१ 03/27/2024 - 13:24 PDF icon सूचना ठेक्का रद्धको.pdf
Construction of office building work at karaiyamai Rural municipality ८०/८१ 03/17/2024 - 17:43
बोलपत्र स्वीकृत गर्ने आश्यको सूचना ८०/८१ 02/27/2024 - 12:39
02/080/081 - Construction of Premix Road & RCC Drain at Karaiya to Madhuban ८०/८१ 01/13/2024 - 13:08 PDF icon Construction of Premix Road & RCC Drain at Karaiya to Madhuban.pdf
1/080/081- Installation of PSC Pole & Stringing of low tension lines ८०/८१ 01/12/2024 - 13:03 PDF icon Installation of PSC Pole & Stringing of low tension lines.pdf
बोलपत्र स्वीकृत सम्बन्धी आश्यको सूचना (ठेक्का नं. ०१०८००८१) ८०/८१ 12/15/2023 - 13:21 PDF icon बोलपत्र स्वीकृत सम्बन्धी आश्यको सूचना (ठेक्का नं. ०१०८००८१).pdf
ठेक्का नं.१/०८०/०८१ - आधारभूत तथा आकास्मिक स्वास्थ्य सेवाको लागि औषधि सप्लाई कार्य ८०/८१ 08/28/2023 - 13:18 PDF icon ठेक्का नं.01-2080-081.pdf, PDF icon ठेक्का नं.01-080-081.pdf
शिलबन्दी दरभाउपत्र आह्वानको सूचना । ७८/७९ 05/23/2022 - 19:50 PDF icon शिलबन्दी दरभाउपत्र आह्वानको सूचना ।.pdf
Invitation for Bids ७८/७९ 03/15/2022 - 12:24 PDF icon notice of Bridge.pdf
शिलबन्दी आह्वान सम्बन्धी सूचना(ठेक्का नं.१७) ७८/७९ 03/14/2022 - 15:45 PDF icon शिलबन्दी आह्वान सम्बन्धी सूचना सोलार .pdf

Pages