FAQs Complain Problems

कर्मचारी विवरण

फोटो नाम पद शाखा फोन नं ईमेल
अनुश आचार्य प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत प्रशासन शाखा ९८५५०४८९८८
विरेन्द्र महतो अधिकृतस्तर सातौं योजना शाखा ९८५५०४५६५४ birendraddc@gmail.com
विवेक कुशवाहा इन्जिनियर पूर्वाधार विकास शाखा ९८४५६०२१९५ kushwahabivek19@gmail.com
लाल बाबु कुशवाहा सूचना प्रविधि अधिकृत सूचना प्रविधि शाखा ९८५५०४८९८० ito@karaiyamaimun.gov.np
संजय कुमार चौधरी रोजगार संयोजक प्रधानमन्त्री रोजगार शाखा ९८५५०४८७४७ rojgar.karaiyamaimun@gmail.com
ओमप्रकाश ठाकुर कृषि अधिकृत कृषि शाखा ९८४५०१४८६०
राामेन्द्र कुमार गुप्ता स्वास्थ्य संयोजक स्वास्थ्य शाखा ९८४५५५२४२० guptabinay35@gmail.com
प्रमोद प्रसाद कुश्वाहा स्वास्थ्य सह-संयोजक स्वास्थ्य शाखा ९८४५०३४३३० ppkushawaha@gmail.com
 सतिश चौधरी  सतिश चौधरी कम्प्युटर अपरेटर राजश्व शाखा ९८५५०४९९७० satish4link@gmail.com
विरेन्द्र वाइबा विरेन्द्र बहादुर वाईबा ना.सु योजना शाखा ९८५५०४५२३५ birenw15@gmail.com
द्धारिका कुमार चौधरी लेखा प्रमुख आर्थिक प्रशासन शाखा ९८५५०४५९३६ account@karaiyamaimun.gov.np
घनश्याम चौधरी घनश्याम चौधरी प्रशासन प्रमुख प्रशासन शाखा 9845313766 ghanujs12@gmail.com
शम्भु प्रसाद जयसवाल शम्भु प्रसाद जयसवाल सव इन्जिनियर पूर्वाधार विकास शाखा ९८६५०१७३७५
निर्मला चौधरी निर्मला चौधरी सव इन्जिनियर पूर्वाधार विकास शाखा ९८४५२६६२७७
नागेन्द्र प्रसाद यादव सव इन्जिनियर पूर्वाधार विकास शाखा ९८४४२६३८१८ yaday.nagendra56@gmail.com
संतोष कुमार ठाकुर प्राविधिक सहायक प्रधानमन्त्री रोजगार शाखा ९८०७२०२४०९, ९८४३६०९९५३ ersantoshtakur128@gmail.com
सुधीर कुमार यादव अ.सव इन्जिनियर पूर्वाधार विकास शाखा ९८५५०३५३३५ sudhiryadav033@gmail.com
राजु गुप्ता अ.सव इन्जिनियर पूर्वाधार विकास शाखा ९८१७२९३२१६
लक्ष्मी लामा स.म.वि.नि. महिला, बालबालिका तथा जेष्ठ नागरिक शाखा ९८०७२४४५४४ luxmilama8@gmail.com
सुमित्रा चौधरी MIS अपरेटर पञ्जिकरण शाखा ९८४०३७४९७९ chaudharysumita271@gmail.com
आनन्द चौधरी MIS फिल्ड सहायक पञ्जिकरण शाखा ९८०७२५४१५५
मधु चौधरी कृषि प्राविधिक कृषि शाखा
कृष्णा कुमार साह नायव पशु सेवा प्राविधिक पशु शाखा ९८४५८८१३०५ sahk9036@gmail.com
दिनेश प्रसाद साह नायव पशु स्वास्थ्य प्राविधिक पशु शाखा ९८६३६३११८२
राजु कुमार साह नायव पशु सेवा प्राविधिक पशु शाखा ९८१६८९७६७७
भद्र कुमारी अस्थानी वडा सचिव कृषि शाखा ९८४५७३८०८२
राधेश्याम कलवार वडा सचिव प्रशासन शाखा ९८१८५९६५५२
प्रदुमन प्रसाद चौधरी वडा सचिव प्रशासन शाखा ९८२४२५९२६५
गिरिजाकान्त चौधरी वडा सचिव प्रशासन शाखा ९८१११०९७९२
गौरीशंकर चौधरी वडा सचिव प्रशासन शाखा ९८५५०४८७२५
हरेन्द्र प्रसाद केशरी वडा सचिव प्रशासन शाखा ९८४५६८१२६८
जितेन्द्र पासवान कम्प्युटर अपरेटर प्रशासन शाखा ९८२१८१८४५७
प्रियंका कुमारी कम्प्युटर अपरेटर प्रशासन शाखा ९८१४२६९५४५
शिवराम कृष्ण चौधरी अमिन नापी शाखा ९८६५२५४००३ , ९८१९२८४८४८ shivchaudhary4003@gmail.com
सिमा चौधरी पोषण स्वंमसेवक प्रशासन शाखा ९८४५०९३७९७
धिर्जानन्द प्रसाद साह लेखा सहायक आर्थिक प्रशासन शाखा ९८४५२४९०५३ sahdhirjanand@gmail.com
सुरेश प्रसाद चौधरी उद्यमविकास सहयोगी उद्यम विकास शाखा 9845897836
जयमाला कुमारी चौधरी सामाजिक परिचालक प्रशासन शाखा ९८१४२३८१२५
जगन प्रसाद पंडित सामाजिक परिचालक प्रशासन शाखा ९८१११४३८३०
शिव प्रसाद बरै सामाजिक परिचालक प्रशासन शाखा ९८१४२३२१०९
शिव कुमार चौधरी सामाजिक परिचालक प्रशासन शाखा ९८०७१९५३११
जंग बहादुर राम सामाजिक परिचालक प्रशासन शाखा ९८१४२४४५७१
पुरुषोतम केशरी ईलेक्ट्रिसियन प्रशासन शाखा ९८०७२२८४७२, ९८०८७३४४६१ ele.purushotam@gmail.com
शिवचन्द्र राउत कुर्मी हलुका सवारी चालक प्रशासन शाखा ९८४५११६९७४
ओमप्रकाश प्रसाद पंडित हलुका सवारी चालक प्रशासन शाखा ९८११८५५७०४, ९८१६२०२५३१
बिर बहादुर चौधरी सक्सन मसिन हेल्पर प्रशासन शाखा ९८१२२५१९९०
जितन हजरा दुसाद सुरक्षा गार्ड प्रशासन शाखा ९८१११३१७२५
महानन्द चौधरी सुरक्षा गार्ड प्रशासन शाखा ९८२१८३२७८३
रामानन्द प्रसाद चौधरी सुरक्षा गार्ड प्रशासन शाखा ९८१६२०२६३६
भगलु चौधरी का.स. प्रशासन शाखा ९८१६२७५०४२, ९८६५५०२४८३
दिपक साह का.स. प्रशासन शाखा ९८१२२९३५७५
बिन्दु देवी चौधरी का.स. प्रशासन शाखा ९८०९१८४६२२
छठी चौधरी का.स. प्रशासन शाखा ९८०७२६१८६८
कृष्णा यादव का.स. प्रशासन शाखा ९८२११४४८५२
उमेश कुमार साह का.स. प्रशासन शाखा ९८०९२०९३६४, ९८६११४६४२७
मनोज प्रसाद माझी का.स. ९८१५२४४८९१
राजहरण हजरा का.स. ९८२११७९३४७
बिर्जु हजरा का.स. 9804266526
पारस पासवान का.स. ९८१५२३३६६५
बबिता कुमारी चौधरी का.स. ९८२७२२१५५३
विनोद चौधरी का.स. ९८१२२६९४०३
अब्दुल ओहिद अंसारी का.स. ९८१७२२११५६
रामेश्वर हजरा का.स. ९८२६२८२२९५
हरेराम चौधरी का.स. ९८२९२८४६९६
ऋषिकपुर मलिक डोम सक्सन मसिन हेल्पर ९८१४२०५१५३