FAQs Complain Problems

परीक्षा सम्बन्धी

शिर्षक आर्थिक वर्ष मिति दस्तावेज तस्बीर
लिखित परीक्षाको नतिजा प्रकाशन सम्बन्धी सूचना। ७९/८० 03/22/2023 - 16:18 PDF icon लिखित परीक्षाको नतिजा प्रकाशन सम्बन्धी सूचना।.pdf
कृषि स्नातक प्राविधिकको लिखित परिक्षा सम्बन्धी सूचना।। ७९/८० 03/14/2023 - 11:15 PDF icon कृषि स्नातक प्राविधिकको लिखित परिक्षा सम्बन्धी सूचना।।.pdf
कृषि स्नातक प्राविधिक पदको संक्षिप्त सूची प्रकाशन सम्बन्धमा। ७९/८० 02/28/2023 - 15:29 PDF icon कृषि स्नातक प्राविधिक पदको संक्षिप्त सूची प्रकाशन सम्बन्धमा।.pdf, PDF icon कृषि स्नातक पदको लिखित परिक्षाको पाठ्यक्रम.pdf
नतिजा प्रकाशन सम्बन्धी सूचना। ७९/८० 02/22/2023 - 19:21 PDF icon गुनासो सुनुवाई अधिकारीको नतिजा प्रकाशन सम्बन्धी सूचना।.pdf
अन्तर्वार्ता सम्बन्धी सूचना। ७९/८० 02/15/2023 - 15:55 PDF icon अन्तर्वार्ता सम्बन्धी सूचना।.pdf
समकक्षता प्रमाण पत्र पेश गर्ने सम्बन्धमा। ७९/८० 02/15/2023 - 12:10 PDF icon समकक्षता प्रमाण पत्र पेश गर्ने सम्बन्धमा।.pdf
प्रारम्भिक योग्यताक्रमको सूचना प्रकाशन सम्बन्धमा। ७९/८० 02/14/2023 - 14:50 PDF icon प्रारम्भिक योग्यताक्रमको सूचना प्रकाशन सम्बन्धमा।.pdf
गुनासो सुनुवाई अधिकारी पद आवश्यकता सम्बन्धी सूचना ७९/८० 01/10/2023 - 13:25 PDF icon गुनासो सुनुवाई अधिकारी.pdf
रोजगार सहायक करारमा पदपूर्ति गर्ने सम्बन्धी सूचना ७९/८० 12/16/2022 - 12:50 PDF icon रोजगार सहायक करारमा पदपूर्ति गर्ने सम्बन्धी सूचना.pdf
कृषि स्नातक प्राविधिक करारमा पदपूर्ति सम्बन्धि सूचना ७९/८० 12/13/2022 - 13:10 PDF icon कृषि स्नातक प्राविधिक करारमा पदपूर्ति सम्बन्धि सूचना.pdf

Pages