FAQs Complain Problems

परीक्षा सम्बन्धी

शिर्षक आर्थिक वर्ष मिति दस्तावेज तस्बीर
रोजगार सहायक पदको नतिजा सम्बन्धमा। ७९/८० 09/03/2022 - 19:11 PDF icon रोजगार सहायकको नतिजा सम्बन्धमा।.pdf
फिल्ड सहायक पदको नतिजा प्रकाशन सम्बन्धमा। ७९/८० 09/02/2022 - 19:54 PDF icon फिल्ड सहायक पदको नतिजा प्रकाशन सम्बन्धमा।.pdf
रोजगार सहायक पदको लागि परिक्षा संचालन सम्बन्धमा। ७९/८० 08/25/2022 - 19:59 PDF icon रोजगार सहायक पदको लागि परिक्षा संचालन सम्बन्धमा।.pdf
फिल्ड सहायक पदको लागि परिक्षा संचालन सम्बन्धमा। ७९/८० 08/25/2022 - 19:58 PDF icon फिल्ड सहायक पदको लागि परिक्षा संचालन सम्बन्धमा।.pdf
रोजगार सहायकको प्रारम्भिक योग्यताक्रम(short list)को सूची प्रकाशन सम्बन्धमा। ७९/८० 08/16/2022 - 18:53
रोजगार सहायक करारमा पदपूर्ति गर्ने सम्बन्धी सूचना ७८/७९ 07/11/2022 - 11:37 PDF icon रोजगार सहायकको विज्ञापन.pdf, PDF icon रोजगार सहायकको पाठ्यक्रम.pdf, PDF icon आवेदनको ढाँचा.pdf, PDF icon स्थानीय-तहमा-प्राविधिक-सहायक-र-रोजगार-सहायक-पदपूर्ति-सम्बन्धी-मापदण्ड,-२०७८.pdf
फिल्ड सहायकको परीक्षा स्थगित गरिएको बारे । ७८/७९ 06/10/2022 - 13:40 PDF icon फिल्ड सहायकको परीक्षा स्थगित गरिएको बारे ।.pdf
फिल्ड सहायकको संक्षिप्त सूची प्रकाशन गरिएको सम्बन्धमा । ७८/७९ 06/03/2022 - 16:35 PDF icon फिल्ड सहायकको संक्षिप्त सूची प्रकाशन.pdf
फिल्ड सहायक (राजपत्र अनङ्कित द्धीतीय श्रेणी) पदको प्रयोगात्मक परीक्षाको पाठ्यक्रम ७८/७९ 06/03/2022 - 16:10 PDF icon SYLLABUS FOR FIELD ASSITANT.pdf
फिल्ड सहायक (राजपत्र अनङ्कित द्वितीय श्रेणी) पद करारमा पदपूर्तिका लागि दरखास्त आव्हानको सूचना ७८/७९ 04/08/2022 - 12:59 PDF icon फिल्ड सहायक पद करारमा पदपूर्तिका लागि दरखास्त आव्हानको सूचना.pdf, PDF icon फिल्ड सहायकको लागि आवेदनको ढाँचा.pdf, PDF icon कागजात सम्बन्धी आवेदन फारम.pdf

Pages