FAQs Complain Problems

विद्यालयको विवरण

विद्यालयको नाम ठेगाना प्र.अ. सम्पर्क नं. ईमल स्थापना मिति
श्री जन सामुदायिक मा.वि. सहजौलि-मधुवन रामबाबु प्रसाद यादव ९८०६८१६६९२