FAQs Complain Problems

बजेट तथा कार्यक्रम

शिर्षक आर्थिक वर्ष मिति दस्तावेज
आ.व. २०७९/०८० को नीति, कार्यक्रम तथा बजेट ७८/७९ 07/12/2022 - 17:58 PDF icon ११ औं गाउँ सभाको नीति, कार्यक्रम तथा बजेट.pdf
करैयामाई गाउँपालिकाको आ .व. २०७९/०८० बजेट विवरण ७९/८० 06/24/2022 - 12:12 PDF icon २०७९-०८० बजेट विवरण.pdf
आ.व. २०७८/०७९ को नीति, कार्यक्रम तथा बजेट पुस्तिका ७८/७९ 09/28/2021 - 13:44 PDF icon आ.व. २०७८-०७९ को नीति,कार्यक्रम बजेट.pdf
करैयामाई गाउँपालिकाको आ .व. २०७८/०७९ बजेट विवरण ७८/७९ 09/26/2021 - 12:41 PDF icon बजेट 2078_079.pdf
करैयामाई गाउँपालिकाको आ .व. २०७७/०७८ को बजेट विवरण ७६/७७ 07/09/2020 - 13:32 PDF icon करैयामाई गाउँपालिकाको आ .व. २०७७-०७८ को बजेट विवरण .pdf
आ.व. २०७७/०७८ को नीति, कार्यक्रम तथा बजेट पुस्तिका ७६/७७ 07/09/2020 - 07:34 PDF icon आ.व. २०७७-०७८ को नीति,कार्यक्रम बजेट.pdf
गाउँसभा निर्णय (चौथो गाउँ सभा, २०७६) 10/20/2019 - 15:36
आ.व.२०७६/०७७ को वडा स्तरीय योजना तथा कार्यक्रमहरु । 07/31/2019 - 12:56
आ.व.२०७६/०७७ को गाउँपालिका स्तरीय योजना तथा कार्यक्रमहरु । 07/31/2019 - 12:55
आ.व. २०७५/०७६ को वडा स्तरीय योजना तथा कार्यक्रमहरु 03/03/2019 - 14:44

Pages