FAQs Complain Problems

कर तथा शुल्कहरु

शिर्षक आर्थिक वर्ष मिति दस्तावेज
आ.व. २०८०/०८१ मा करैयामाइ गाउँपालिकाले लगाउने कर, गैरकर तथा राजश्वका दररेटहरु ७९/८० 07/16/2023 - 14:24 PDF icon आ.व. २०८०-०८१ मा करैयामाइ गाउँपालिकाले लगाउने कर, गैरकर तथा राजश्वका दररेटहरु.pdf
आ.व. २०७९/०८० मा करैयामाइ गाउँपालिकाले लगाउने कर, गैरकर तथा राजश्वका दररेटहरु ७८/७९ 07/03/2022 - 18:25 PDF icon आ.व. २०७९-०८० मा करैयामाइ गाउँपालिकाले लगाउने कर, गैरकर तथा राजश्वका दररेटहरु.pdf
आ.व. २०७८/०७९ मा करैयामाइ गाउँपालिकाले लगाउने कर, गैरकर तथा राजश्वका दररेटहरु ७८/७९ 09/28/2021 - 21:55 PDF icon आर्थिक ऐन 2078_079.pdf
आ.व. २०७६/०७७ मा करैयामाइ गाउँपालिकाले लगाउने कर, गैरकर तथा राजश्वका दररेटहरु ७६/७७ 07/31/2019 - 12:59 PDF icon आ.व. २०६७/०७७ मा करैयामाइ गाउँपालिकाले लगाउने कर, गैरकर तथा राजश्वका दररेटहरु
आ.व. २०७५/०७६ को कर निर्धारणको लागि सिफारिस र प्रमाणित प्रतिवेदन । ७५/७६ 02/07/2019 - 14:40 PDF icon आ.व. २०७५/०७६ को कर निर्धारणको लागि सिफारिस र प्रमाणित प्रतिवेदन ।