FAQs Complain Problems

यस करैयामाई गाउँपालिका अन्तरगत वडाहरुमा संचालन भएका राष्ट्रिय परिचयपत्र तथा व्यक्तिगत घटना दर्ता अभिमुखिकरण कार्यक्रम र सामाजिक सुरक्षा तथा व्यक्तिगत घटना दर्ता शिविरका झलकहरु