FAQs Complain Problems

निर्णयहरु

शिर्षक आर्थिक वर्ष मिति दस्तावेज

विवरण उपलब्ध गराईदिने सम्बन्धमा ।

७८/७९ 01/23/2022 - 16:18 PDF icon विवरण उपलब्ध.pdf

वडा कार्यालयबाट गरिने सिफारिसका ढाँचाहरु

७८/७९ 01/22/2022 - 12:27 PDF icon वडा कार्यालयबाट गरिने सिफारिसका ढाँचाहरु.pdf

स्थानीय तह संस्थागत क्षमता स्वमूल्याङ्कन (LISA) ०७७-०७८ को नतिजा सार्वजनिक

७८/७९ 01/21/2022 - 18:29 PDF icon स्थानीय तह संस्थागत क्षमता स्वमूल्याङ्कन(LISA)को नतिजा सार्वजनिक गरिएको सम्बन्धमा .pdf, PDF icon LISA karaiyamai 077_078.pdf

भ्रमण आदेश फारम, ईन्धन माँग तथा लगबुक फारम, जिन्सी माँग फारम, विदा माँग निवेदन

७८/७९ 01/20/2022 - 20:18 PDF icon भ्रमण आदेश फारम1.pdf, PDF icon ईन्धन माँग तथा लगबुक फारम.pdf, PDF icon माँग फाराम1.pdf, PDF icon विदा फाराम1.pdf

करैयामाई गाउँपालिका लैंङ्गिक हिंसा निवारण कोष सञ्‍चालन मापदण्ड २०७८

७८/७९ 01/17/2022 - 09:01 PDF icon लैंङ्गिक हिंसा निवारण कोष सञ्‍चालन मापदण्ड, 2078.pdf

करैयामाई गाउँपालिका ज्येष्ठ नागरिक परिचय-पत्र वितरण निर्देशिका २०७८

७८/७९ 01/17/2022 - 09:00 PDF icon ज्येष्ठ नागरिक परिचय-पत्र वितरण निर्देशिका २०७८.pdf

करैयामाई गाँउपालिका अपाङ्गगता भएका व्यक्तिको परिचय पत्र वितरण कार्यविधि, २०७८

७८/७९ 01/17/2022 - 08:46 PDF icon करैयामाई गाँउपालिका अपाङ्गगता भएका व्यक्तिको परिचय पत्र वितरण कार्यविधि, २०७८.pdf

दोश्रो त्रैमासिक सामाजिक सुरक्षा भत्ता वडा नं ८

७८/७९ 01/17/2022 - 08:15 PDF icon दोश्रो त्रैमासिक सामाजिक सुरक्षा भत्ता वडा नं ८.pdf

दोश्रो त्रैमासिक सामाजिक सुरक्षा भत्ता वडा नं ७

७८/७९ 01/17/2022 - 08:14 PDF icon दोश्रो त्रैमासिक सामाजिक सुरक्षा भत्ता वडा नं ७.pdf

दोश्रो त्रैमासिक सामाजिक सुरक्षा भत्ता वडा नं ६

७८/७९ 01/17/2022 - 08:13 PDF icon दोश्रो त्रैमासिक सामाजिक सुरक्षा भत्ता वडा नं ६.pdf

Pages