FAQs Complain Problems

श्री जन सामुदायिक मा.वि.

विद्यालयको तह:

विद्यालयको प्रकार:

प्र.अ. : 
रामबाबु प्रसाद यादव
प्र.अ. को सम्पर्क नं.: 
९८०६८१६६९२
विद्यालयको ठेगाना: 
सहजौलि-मधुवन
वडा नं. छनौट: