FAQs Complain Problems

परीक्षा सम्बन्धी

शिर्षक आर्थिक वर्ष मिति दस्तावेज तस्बीर
प्रारम्भिक योग्यताक्रमको सूचना प्रकाशन सम्बन्धमा। ७९/८० 02/14/2023 - 14:50 PDF icon प्रारम्भिक योग्यताक्रमको सूचना प्रकाशन सम्बन्धमा।.pdf
गुनासो सुनुवाई अधिकारी पद आवश्यकता सम्बन्धी सूचना ७९/८० 01/10/2023 - 13:25 PDF icon गुनासो सुनुवाई अधिकारी.pdf
रोजगार सहायक करारमा पदपूर्ति गर्ने सम्बन्धी सूचना ७९/८० 12/16/2022 - 12:50 PDF icon रोजगार सहायक करारमा पदपूर्ति गर्ने सम्बन्धी सूचना.pdf
कृषि स्नातक प्राविधिक करारमा पदपूर्ति सम्बन्धि सूचना ७९/८० 12/13/2022 - 13:10 PDF icon कृषि स्नातक प्राविधिक करारमा पदपूर्ति सम्बन्धि सूचना.pdf
रोजगार सहायक पदको नतिजा सम्बन्धमा। ७९/८० 09/03/2022 - 19:11 PDF icon रोजगार सहायकको नतिजा सम्बन्धमा।.pdf
फिल्ड सहायक पदको नतिजा प्रकाशन सम्बन्धमा। ७९/८० 09/02/2022 - 19:54 PDF icon फिल्ड सहायक पदको नतिजा प्रकाशन सम्बन्धमा।.pdf
रोजगार सहायक पदको लागि परिक्षा संचालन सम्बन्धमा। ७९/८० 08/25/2022 - 19:59 PDF icon रोजगार सहायक पदको लागि परिक्षा संचालन सम्बन्धमा।.pdf
फिल्ड सहायक पदको लागि परिक्षा संचालन सम्बन्धमा। ७९/८० 08/25/2022 - 19:58 PDF icon फिल्ड सहायक पदको लागि परिक्षा संचालन सम्बन्धमा।.pdf
रोजगार सहायकको प्रारम्भिक योग्यताक्रम(short list)को सूची प्रकाशन सम्बन्धमा। ७९/८० 08/16/2022 - 18:53
रोजगार सहायक करारमा पदपूर्ति गर्ने सम्बन्धी सूचना ७८/७९ 07/11/2022 - 11:37 PDF icon रोजगार सहायकको विज्ञापन.pdf, PDF icon रोजगार सहायकको पाठ्यक्रम.pdf, PDF icon आवेदनको ढाँचा.pdf, PDF icon स्थानीय-तहमा-प्राविधिक-सहायक-र-रोजगार-सहायक-पदपूर्ति-सम्बन्धी-मापदण्ड,-२०७८.pdf

Pages