FAQs Complain Problems

परीक्षा सम्बन्धी

शिर्षक आर्थिक वर्ष मिति दस्तावेज तस्बीर
फिल्ड सहायकको संक्षिप्त सूची प्रकाशन गरिएको सम्बन्धमा । ७८/७९ 06/03/2022 - 16:35 PDF icon फिल्ड सहायकको संक्षिप्त सूची प्रकाशन.pdf
फिल्ड सहायक (राजपत्र अनङ्कित द्धीतीय श्रेणी) पदको प्रयोगात्मक परीक्षाको पाठ्यक्रम ७८/७९ 06/03/2022 - 16:10 PDF icon SYLLABUS FOR FIELD ASSITANT.pdf
फिल्ड सहायक (राजपत्र अनङ्कित द्वितीय श्रेणी) पद करारमा पदपूर्तिका लागि दरखास्त आव्हानको सूचना ७८/७९ 04/08/2022 - 12:59 PDF icon फिल्ड सहायक पद करारमा पदपूर्तिका लागि दरखास्त आव्हानको सूचना.pdf, PDF icon फिल्ड सहायकको लागि आवेदनको ढाँचा.pdf, PDF icon कागजात सम्बन्धी आवेदन फारम.pdf
किसान सुचिकरण सहजकर्ताको नतिजा प्रकाशन सम्बन्धमा । ७८/७९ 01/12/2022 - 11:30 PDF icon result agri.pdf
परिक्षा संचालन सम्बन्धी सूचना । ७८/७९ 01/04/2022 - 12:55 PDF icon exam notice.pdf
सेवा करारमा सहजकर्ता पदपूर्ति गर्ने सम्बन्धी सूचना ७८/७९ 12/22/2021 - 15:37 PDF icon सेवा करारमा सहजकर्ता पदपूर्ति गर्ने सम्बन्धी सूचना.pdf
सहजकर्ता आवश्यकता सम्बन्धी सूचना ७८/७९ 08/25/2021 - 15:43

Pages