FAQs Complain Problems

सार्वजनिक खरिद/बोलपत्र सूचना

शिर्षक आर्थिक वर्ष मिति दस्तावेज
शिलबन्दी दरभाउपत्र आह्वानको सूचना । ७८/७९ 05/23/2022 - 19:50 PDF icon शिलबन्दी दरभाउपत्र आह्वानको सूचना ।.pdf
Invitation for Bids ७८/७९ 03/15/2022 - 12:24 PDF icon notice of Bridge.pdf
शिलबन्दी आह्वान सम्बन्धी सूचना(ठेक्का नं.१७) ७८/७९ 03/14/2022 - 15:45 PDF icon शिलबन्दी आह्वान सम्बन्धी सूचना सोलार .pdf
माछा पोखरीको खुल्ला डाक बढाबढ सम्बन्धी सूचना ७८/७९ 02/10/2022 - 20:32 PDF icon माछा पोखरीको खुल्ला डाक बढाबढ सम्बन्धी सूचना.pdf
बोलपत्र स्वीकृत सम्बन्धी आशयको सुचना ७८/७९ 02/09/2022 - 13:33
शिलबन्दी दरभाउपत्र आहवानको सूचना (ठेक्का नं. ११ र १२) ७८/७९ 01/02/2022 - 16:39 PDF icon Tender Notice 11-12.pdf
माछा पोखरीको दोश्रो पटक प्रकाशित खुल्ला डाक बढाबढ सम्बन्धी सूचना ७८/७९ 12/29/2021 - 15:48 PDF icon दोश्रो ठेक्का पोखरी.pdf
Invitation for Bids ७८/७९ 12/23/2021 - 12:33 PDF icon Invitation for Bids2.pdf
Invitation for Bids ७८/७९ 12/22/2021 - 13:32 PDF icon Invitation for Bids1.pdf
सेनेटरी प्याड खरिद सम्बन्धी शिलबन्दी दरभाउपत्र आहवानको सुचना(ठेक्का नं. १०) ७८/७९ 12/17/2021 - 11:16 PDF icon ठेक्का नं १०.pdf

Pages