FAQs Complain Problems

सार्वजनिक खरिद/बोलपत्र सूचना

शिर्षक आर्थिक वर्ष मिति दस्तावेज
शिलबन्दी बोलपत्र आह्वानको सूचना । 02/28/2020 - 15:36
शिलबन्दी बोलपत्र आह्वानको सुचना । (श्री ने.रा.प्रा.वि. गालोपट्टी भवन निर्माण कार्य, करैयामाई ३ बारा ।) 12/19/2019 - 14:05
बोलपत्र स्वीकृत गर्ने आशयंको सुचना । 11/27/2019 - 11:12
मेशिन उपकरण आपुर्ति सम्बन्धी सिलबन्दी बोलपत्र आव्हानको सूचना । 10/04/2019 - 11:48
यान्त्रिक उपकरणहरु खरिद सम्बन्धि बोलपत्र स्तीकृत गर्ने आशयको सुचना 06/03/2019 - 12:56
एम्बुलेन्स आपुर्ती सम्बन्धी सिलबन्दी दरभाउ पत्र अव्हानको सुचना । 05/16/2019 - 10:48
बोलपत्र स्वीकृत गर्ने आश्यको सुचना । 05/06/2019 - 11:09
यान्त्रिक उपकरण आपु्र्ति सम्बन्धी सिलबन्दी बोलपत्र आव्हानको सूचना । 04/27/2019 - 08:51
ट्रान्सफरमर खरिद सम्बन्धी सिलबन्दी प्रस्ताव अव्हानको सुचना । 04/26/2019 - 11:03
क्याटलग/ब्रोसर सपिङ्ग विधिबाट जिप खरिद सम्बन्धी सिलबन्दी प्रस्ताव अव्हानको सुचना । 04/24/2019 - 12:46

Pages